RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

Creator:

Kruś, Lech

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/10/2003

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

17 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 16

Abstract:

Praca dotyczy metod wspomagających analizę finansową przedsięwzięć innowacyjnych z uwzględnieniem ryzyka. Analiza rozpatrywana jest z punktu widzenia inwestora, oczekującego odpowiednio dużego zwrotu na zainwestowanym kapitale i starającego się jednocześnie minimalizować ryzyko niepowodzenia. W pracy rozwinięto ideę dwustanowego modelu sukces-porażka zaproponownego przez R. Kulikowskiego. Przyjęto, że przedsięwzięcie innowacyjne składa się z pewnej liczby etatów. W modelu założono wykorzystanie ocen ekspertów. Na podstawie tych ocen wyznaczane zostały prawdopodobieństwa powodzenia wykonania etapów w okreśonym czasie i prawdopodobieństwa powodzenia całego projektu. Omówiona została budowa nowej wersji systemu komputerowego, zawierającego model opisujący przedsięwzięcie innowacyjne oraz uwzgledniające dwa podejścia wspomagania analizy decyzyjnej: podejście wielokryterialne oraz podejście funkcji użyteczności.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99327

Source:

RB-2003-10

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information