Object structure

Title:

Gospodarka finansowa podsektora samorządowego w krajach UE w okresie kryzysu 2008-2010

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/44/2012

Creator:

Bitner, Michał. Autor ; Cichocki, Krzysztof Stefan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

16 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 16

Subject and Keywords:

Dług samorządowy ; Lokalny rozwój gospodarczy ; Kryzys ekonomiczny

Abstract:

W pracy przedstawiono operacje i zjawiska z zakresu gospodarki finansowej podsektora samorządowego w krajach UE. Artykuł stanowi pogłębioną analizę zmian dochodów, wydatków, deficytu i długu podsektora samorządowego w okresie kryzysu, i stanowi kontynuację badań porównawczych obejmujących finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach w latach 1999-2010, Bitner M., Cichocki K. (2012). W pracy tej zawarto definicje i charakterystykę badanych transakcji z punktu widzenia standardów rachunkowości narodowej. Zmiany badanych zmiennych dotyczą wartości nominalnych (wyrażonych w cenach bieżących). Wykorzystane dane są porównywalne, generowane są bowiem zgodnie ze standardami statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych (zawartymi w ES A’95), pochodzą zaś z European Dissemination Dababase Eurostat (dawniej: New Cronos). Wszystkie transakcje gospodarcze oraz pozycje bilansowe podsektora samorządowego odpowiadają określonym kategoriom systemu rachunkowości narodowej, jednolitej we wszystkich badanych krajach. Jedynym wyjątkiem jest podatek od nieruchomości, który nie ma odpowiednika w klasyfikacji ESA’95: źródłem danych dotyczących tego podatku jest baza danych Source OECD.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2012-44

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_138554_RB-2012-44_Gospodarka finansowa podsektora samorządowego w krajach UE w okresie kryzysu 2008-2010_content.pdf
×

Citation

Citation style: