Object

Title: Analiza policy mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej na podstawie modelu nowej syntezy neoklasycznej dla warunków Polski

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information