Object structure

Title:

Nieparametryczne metody statystycznego sterowania procesami (SPC)

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/46/2006

Creator:

Hryniewicz, Olgierd. Autor ; Olwert, Anna. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

12 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 12

Subject and Keywords:

Statystyczne sterowanie procesem ; Statystyka nieparametryczna

Abstract:

Celem statystycznego sterowania procesami (SPC) jest wykrywanie ich rozregulowań, co w konsekwencji powinno prowadzić do znajdowania i usuwania przyczyn rozregulowania, a więc do poprawy jakości procesu. Od kilkudziesięciu już lat stosowane są do tego celu proste metody statystyczne, a w tym niezwykle popularne karty kontrolne. W pracy zaproponowano oryginalne zastosowanie nieparametrycznej metody statystycznej - testu niezależności Kendalla - do wykrywania rozregulowań procesu. Własności procedury zbadano dla rozregulowań przejawiających się występowaniem zależności pomiędzy kolejnymi obserwacjami procesu, które można opisać przy pomocy dwuwymiarowego rozkładu normalnego oraz kopuł Farliego - Gumbela - Morgensterna.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2006-46

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: