Object structure

Title:

Wybrane zadania optymalizacji logistyki inżynieryjnej

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/51/2001

Creator:

Potrzebowski, Henryk. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[1], 17 pages : illustrations ; 21 cm

Subject and Keywords:

Optymalizacja ; Zarządzanie ; Logistyka

Abstract:

Globalizacja, outsourcing, specjalizacja, automatyzacja wymuszają konieczność usprawniania logistyki technicznej - dziedziny działalności zajmującej się organizacją przepływu materiałów, produktów, środków finansowych i informacji. W opracowaniu zapewne dalekim od pełnego ujęcia logistyki zwracamy jedynie uwagę na kilka wybranych choć charakterystycznych zagadnień. Znajdziemy wśród nich, poprzedzone pewnym wstępem, nieco wyidealizowane, praktyczne zagadnienia wyboru optymalnej wielkości partii zamówienia, zagadnienia lokalizacji jednego i wielu magazynów pośrednich oraz zagadnienie komiwojażera. Dołączone przykłady mają charakter dydaktyczny

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-51

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_113644_RB-2001-51_Wybrane%20zadania%20optymalizacji%20logistyki%20in%C5%BCynieryjnej_content.pdf
×

Citation

Citation style: