Object structure

Title:

Miary opóźnienia w modelach opóźnienia rozłożonego

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/32/2005

Creator:

Gadomski, Jan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

19 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 19

Subject and Keywords:

Model rozłożonego opóźnienia ; Miara opóźnienia

Abstract:

W pracy podjęto problem określenia tzw. średniego opóźnienia w szeroko stosowanych w ekonomii modelach opóźnienia rozłożonego. Przyjęta w literaturze przedmiotu i najczęściej stosowana miarą opóźnienia jest średnia rozkładu opóźnienia. Jednakże stosowanie tej miary jest w niektórych przypadkach wykluczone (na przykład, gdy rozkład opóźnienia nie istnieje) lub wtedy, gdy zmienna niezależna charakteryzuje się wysoka dynamiką. W pracy zaproponowana miarę opóźnienia, nazwaną średnim opóźnieniem wynikowych, która w ocenie opóźnienia uwzględnia działanie nie tylko mechanizmu opóźnienia, ale również wpływ dynamiki zmiennej niezależnej na wartości zmiennej zależnej.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2005-32

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_114421_RB-2005-32_Miary%20op%C3%B3%C5%BAnienia%20w%20modelach%20op%C3%B3%C5%BAnienia%20roz%C5%82o%C5%BConego_content.pdf
×

Citation

Citation style: