Object structure

Title:

Koncepcje pozycji mediacyjnych w wielokryterialnym zagadnieniu przetargowym

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/28/2007

Creator:

Kruś, Lech Stanisław. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

30 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 23-30

Subject and Keywords:

negocjacje, wielokryterialne zagadnienia przetargowe

Abstract:

W pracy rozpatrywane są zagadnienia kooperacji, w których kilku decydentówanalizuje możliwość realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ogólny problem dotyczy sposobu podziału między tych decydentów korzyści z tego przedsięwzięcia.Każdy z decydentów może mieć inny wektor kryteriów.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2007-28

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_117991_RB-2007-28_Koncepcje%20pozycji%20mediacyjnych%20w%20wielokryterialnym%20zagadnieniu%20przetargowym_content.pdf
×

Citation

Citation style: