Object structure

Title:

Algorytm ewolucyjny w problemie optymalnego sterowania rozmytego systemu deterministycznego z niejawnie zadanym oraz nieskończonym horyzontem sterowania

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2002

Creator:

Stańczak, Jarosław. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

[22] pages ; 21 cm ; Bibliography p. [21-22]

Subject and Keywords:

Algorytm ewolucyjny ; Optymalne sterowanie rozmyte ; Obiekt deterministyczny ; Niejawny czas zakończenia ; Nieskończony czas zakończenia

Abstract:

W pracy rozpatrzono dwa problemy optymalnego sterowania rozmytego obiektu deterministycznego. Pierwszy dotyczy obiektu z zadanym w sposób niejawny horyzontem czasowym. Drugie zadanie dotyczy sytuacji z nieskończonym horyzontem planowania. W obu przypadkach sterowanie optymalne wyznaczane jest w tej pracy za pomocą algorytmu ewolucyjnego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2002-45

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: