Object

Title: Wpływ danych wejściowych na niepewność prognoz w modelowaniu zanieczyszczeń atmosfery.

Creator:

Holnicki-Szulc, Piotr. Autor

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/44/2009

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

31 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 30

Abstract:

Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych są coraz powszechniej stosowane do wspomagania decyzji w dziedzinie kontroli jakości środowiska naturalnego. Rozwijane w ostatnich latach zintegrowane systemy oceny jakości środowiska, uwzględniają — poza wielkością emisji oraz danymi meteorologicznymi — pewne dodatkowe warunki i ograniczenia, np. typu ekonomicznego lub technologicznego. System taki, wykorzystując prognozy propagacji zanieczyszczeń, ma umożliwiać analizę różnych scenariuszy rozwoju (pod kątem ich efektów ekologicznych), może też stanowić narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Wykorzystanie metod optymalizacyjnych daje ponadto możliwość wyznaczania najkorzystniejszej w danych warunkach strategii. Sama struktura modelu prognostycznego, jak i obszary głównych danych wejściowych (emisyjne, meteorologiczne, topograficzne, fizjograficzne), stanowią bardzo istotne źródło potencjalnej niepewności generowanych prognoz. W pracy omówiono podstawowe źródła tej niepewności oraz metody jej szacowania. Wykonane obliczenia testowe oparto na wykorzystaniu algorytmu Monte Carlo.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99828

Source:

RB-2009-44

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information