Object

Title: Mechanizmy aukcji i przetargów uwzględniające preferencje wielokryterialne i wieloatrybutowe

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/56/2012

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

44 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 44

Abstract:

Prezentowana praca wchodzi w skład szerszego kierunku badań obejmujących analizę motywacyjnie zgodnych wielokryterialnych mechanizmów decyzyjnych w systemach wieloagentowych. Przedmiotem badań są mechanizmy decyzyjne prowadzące do zgodności motywacji przez odpowiednią harmonizację działań w celu zapewnienia efektywności funkcjonowania całego systemu. Rozważane są następujące zagadnienia: (1) wspomaganie procesu przetargowego w przypadku dwóch decydentów, z których każdy ma swój odrębny zestaw kryteriów, (2) mechanizmy akcji przy wielokryterialnych celach ich organizatora i oferentów, (3) zagadnienie decyzji motywacyjnie zgodnych na przykładzie problemu producenta i klientów.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:110578 ; oai:rcin.org.pl:110578

Source:

RB-2012-56

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information