Object structure

Title:

Algorytm ewolucyjny w problemie sterowania systemu z zadaną trajektorią optymalną o postaci zbioru rozmytego

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/21/2001

Creator:

Stańczak, Jarosław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

25 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 24-25

Subject and Keywords:

Algorytm ewolucyjny ; Sterowanie obiektów ; Zbiór rozmyty

Abstract:

W pracy niniejszej rozpatrzono problem sterowania obiektów: deterministycznego, stochastycznego i rozmytego z narzuconą optymalną trajektorią w postaci zbioru rozmytego i ustalonym horyzontem czasowym. Sterowanie optymalne wyznaczane jest za pomocą algorytmu ewolucyjnego, kryterium jakości - zbiór stanów optymalnych w kolejnych iteracjach oraz ograniczenia na sterowania w kolejnych krokach są zadane w tym zagadnieniu jako funkcje przynależności do odpowiednich zbiorów rozmytych. Funkcje przejść pomiędzy kolejnymi stanami są zadane w postaci macierzy z odpowiednio: kolejnymi stanami (obiekt deterministyczny), prawdopodobieństwami przejść do kolejnych stanów (stochastyczny) i wartościami funkcji przynależności do kolejnych stanów (rozmyty).

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-21

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: