Object structure

Title:

Trójsektorowy model wzrostu do analizy wpływu ograniczenia emisji GHG na zmianę technologii.

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/70/2009

Creator:

Gadomski, Jan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 23-24

Subject and Keywords:

Rozwój gospodarczy -- aspekt środowiskowy ; Emisja gazów cieplarnianych ; Emisja zanieczyszczeń

Abstract:

W pracy zbadano procesy przejścia gospodarki od wzrostu zrównoważonego przy użyciu kapitału o wysokiej emisyjności do wzrostu zrównoważonego wykorzystującego kapitał charakteryzujący się niższą emisyjnością zanieczyszczeń. W analizie średniookresowej zbadano przejście do gospodarki, która w stanie równowagi osiąga limit emisji i rozwija się z zerową stopą wzrostu. Wyprowadzono zależności określające strukturę produkcji w warunkach wzrostu zrównoważonego i stanu ustalonego, jak również bezwzględne wielkości produkcji poszczególnych sektorów po osiągnięciu stanu równowagi. W analizie długookresowej zbadano wpływ postępu technicznego na wielkość i strukturę produkcji przy niezmienionym limicie emisji zanieczyszczeń. Przeprowadzono obliczenia pokazujące proces przekształcenia struktury produkcji w okresie wymiany technologii.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2009-70

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: