Object structure

Title:

Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami z błędami losowymi

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/41/2007

Creator:

Klukowski, Leszek

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

[20] pages ; 21 cm ; Bibliography p. [19-20]

Subject and Keywords:

Porównania parami z błędami losowymi ; Estymacja relacji porządku

Abstract:

W pracy zaproponowano metodę estymacji relacji porządku w zbiorze skończonym, na podstawie wielokrotnych porównań parami, w postaci różnicy rang, zakłóconych błędami losowymi. Rozważono estymator oparty na koncepcji „najbliższego porządku” (ang. nearest adjoining order - NAO), zapoczątkowanej w pracy Slatera (1961); można go zaliczyć również do tzw. algorytmów kombinatorycznych. Estymowaną postać relacji otrzymuje się na podstawie optymalnego rozwiązania odpowiedniego zadania optymalizacji dyskretnej. Postać proponowanego estymatora określono na podstawie własności zdefiniowanej w pracy rodziny zmiennych losowych. Wykazano, że zmienna odpowiadająca rzeczywistej relacji ma najmniejszą wartość oczekiwaną w tej rodzinie oraz określono oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia, że zmienna, odpowiadająca rzeczywistej postaci relacji, przyjmie wartość niniejszą niż zmienna odpowiadająca dowolnej innej (wyspecyfikowanej) postaci. Prawdopodobieństwo to dąży wykładniczo do jedności, wraz ze wzrostem liczby porównań do nieskończoności, przy słabych założeniach odnośnie rozkładów błędów porównań.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2007-41

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: