Object structure

Title:

Analiza policy-mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2014

Creator:

Kruś, Lech Stanisław ; Woroniecka-Leciejewicz, Irena

Role:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena : Autor ; Kruś, Lech Stanisław : Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

28 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 28

Subject and Keywords:

Optymalizacja wielokryterialna ; Rozwiązanie optymalne w sensie Pareto ; Teoria gier ; Gra fiskalno-pieniężna ; Model makroekonomiczny ; Policy-mix

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest gra fiskalno-monetarna. W tej grze władze fiskalne i monetarne podejmują decyzje wyboru optymalnej strategii z punktu widzenie realizacji swoich celów ekonomicznych. Opracowano model makroekonomiczny, który z jednej strony opisuje mechanizm cyklu koniunkturalnego i pozwala śledzić przebieg koniunktury gospodarczej w czasie, z drugiej odzwierciedla wpływ instrumentów polityki monetarnej i fiskalnej na gospodarkę. Przeprowadzono szereg obliczeń symulacyjnych modelu oraz eksperymentów komputerowych dotyczących gry. Wyznaczono i analizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha. Uzyskane wyniki pokazują, że w ogólnym przypadku wpłaty wyznaczone zgodnie z równowagą Nasha nie są Pareto optymalne. Wykorzystując metody optymalizacji wielokryterialnej wyznaczono i przeanalizowano Pareto optymalne rozwiązania kooperacyjne. Mogą być one osiągnięte w przypadku koordynacji i wspólnego uzgodnienia polityk władz fiskalnych i monetarnych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2014-45

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_138573_RB-2014-45_Analiza policy-mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej_content.pdf
×

Citation

Citation style: