Object structure

Title:

Analiza rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach – tereny wodonośne.

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/72/2009

Creator:

Jarnicka, Jolanta : Autor

Role:

Jarnicka, Jolanta : Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

16 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 16

Subject and Keywords:

Estymator jądrowy ; Oszacowanie gęstości ; Zanieczyszczenie wody ; Uzdatnianie wody ; Algorytm adaptacyjny ; Algorytm em

Abstract:

Praca stanowi kontynuację badań związanych z rozkładem wielkości cząstek w zawiesinach i dotyczy wrocławskich terenów wodonośnych, czyli obszaru łąk i stawów na południowym wschodzie miasta, przeznaczonego do uzdatniania wody. Narzędziem do przeprowadzonej analizy jest dwukrokowa metoda estymacji gęstości, która składa się z części parametrycznej, przeprowadzanej przy pomocy algorytmu adap­tacyjnego, dopasowującego parametry w dobranym modelu, oraz części nieparametry­cznej, czyli estymacji jądrowej z uogólnionym estymatorem jądrowym. Rezultaty, uzys­kane podczas obu kroków estymacji, zostały przedstawione dla każdej z grup danych za pomocą wykresów.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2009-72

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_113944_RB-2009-72_Analiza rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach – tereny wodonośne._content.pdf
×

Citation

Citation style: