Object

Title: Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka

Creator:

Kruś, Lech Stanisław. Autor

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/15/2005

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

18 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 17-18

Abstract:

W pracy rozpatruje się problemy skalowania funkcji użytecz­ności ze względu na konstrukcję komputerowych systemów, umożliwiających analizę decyzyjną z uwzględnieniem ryzyka. Przedstawia się ogólną koncepcję konstrukcji takich systemów. Na podstawie koncepcji podanych przez R. Kuli­kowskiego proponuje się procedury obliczeniowe szacowania parametrów funkcji użyteczności, a także funkcji opisującej nieużyteczność możliwych strat i zagrożeń. Przedstawia się także przykład obliczeniowy ilustrujący wpływ jed­nego z parametrów na optymalną alokację nakładów między przedsięwzięcia o różnym poziomie ryzyka.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99341

Source:

RB-2005-15

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information