Object structure

Title:

Zastosowanie ewolucji różnicowej do wyznaczania zależności statystycznych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/58/2013

Creator:

Hryniewicz, Olgierd (1948– ) ; Opara, Karol

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

17 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 17

Subject and Keywords:

Dane przedziałowe ; Korelacja ; Ewolucja różnicowa

Abstract:

W pracy omówiono zastosowanie algorytmu ewolucji różnicowej do obliczania współczynnika korelacji Kendalla dla danych przedziałowych. Weryfi¬kacja wyników oparta została o doświadczenia symulacyjne dla specjalnie wyge-nerowanych przedziałowych zbiorów danych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2013-58

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: