Object

Title: Metoda efektywnego rozdziału środków na redukcję emisji dwutlenku węgla dla danego zbioru źródeł

Creator:

Kałuszko, Andrzej

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/36/2011

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

12 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 12

Abstract:

W pracy zaproponowano metodę przydziału technologii redukcji emisji CO2 do źródeł emisji. Celem stosowania metody jest stworzenie efektywnej, długookresowej strategii redukcji emisji dla zbioru zakładów produkcyjnych (źródeł), emitujących do atmosfery dwutlenek węgla. Zadanie polega na wyznaczeniu strategii redukcji sumarycznej emisji do wyznaczonego poziomu w zadanym okresie, tak, by koszty redukcji były minimalne. Metoda jest oparta na programowaniu dynamicznym. Działanie metody zilustrowano na przykładzie obliczeniowym obejmującym emisję 20 największych elektrowni węglowych w Polsce.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99295

Source:

RB-2011-36

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information