Object

Title: Produkcja a emisja gazów.Propozycja rozwiązań modelowych

Creator:

Gadomski, Jan. Autor

Date issued/created:

2003

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/87/2003

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

16 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 15

Abstract:

W pracy dokonano analizy związku między produkcją a emisją CO2. Narzędziem tej analizy jest zaproponowany długookresowy model gospodarki i emisji zanieczyszczeń. Proponowane ujęcie należy rozumieć w następujący sposób: w horyzoncie analizy zmiennymi modelu, oprócz nakładów siły roboczej i kapitału, są zmieniające się pod wpływem postępu technicznego oraz zmian technologicznych wielkości jednostkowe: emisji na jednostkę produkcji, kapitałochłonności, przeciętnej wydajności pracy, energochłonności, i inne. Jeśli chodzi o relację kapitał-siła robocza, zakłada się, że jest ona w każdym okresie optymalna (krańcowe produkcyjności czynników są równe ich cenom), tzn., że w kolejnych okresach gospodarka znajduje się w równowadze wewnętrznej. Przedstawiono model dwusektorowy, w którym proces zanieczyszczeń przedstawiono jako efekt działania czynników: produkcji w energetyce, produkcji w pozostałych działach gospodarki oraz konsumpcji. Przedstawiono także model jednosektorowy, w którym cała emisja jest przypisana wyłącznie produkcji globalnej całej gospodarki.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:101522

Source:

RB-2003-87

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information