Object structure

Title:

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/31/2013

Creator:

Cichocki, Krzysztof S. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

16, [1] pages ; 21 cm ; Bibliography p. 16

Subject and Keywords:

Modelowanie matematyczne ; Optymalizacja ; Dług samorządowy ; Inwestycje

Abstract:

Sformułowano model optymalizacji finansów jednostki samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem dodatkowych warunków, np. nakładanych na dług. Zaprezentowano rozwiązania modelu – długoterminową analizę i prognozę finansów JST dla konkretnej gminy. Opracowano schemat przepływów finansowych budżetu i ich międzyokresowych powiązań. Z pomocą wspomaganego komputerowo modelu określa się maksymalnie możliwości finansowania inwestycji oraz bezpieczny poziom długu i strukturę jego spłaty w każdym roku wybranego okresu, np. 8 lat. Dla każdego roku zapewniona jest płynność budżetu JST oraz zgodność wskaźników zadłużenia i wydatków z przepisami prawa. Pokazano dwa scenariusze rozwiązania modelu, dla różnych poziomów funduszy z UE – zmiennych egzogenicznych. Umożliwia to analizę realizacji różnych polityk finansowych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2013-31

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: