Object

Title: Zastosowanie metod optymalizacyjnych w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego w skali regionu

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/14/2008

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

20 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20

Abstract:

W pracy przedstawiono system wspomagania zarządzania redukcją emisji tlenków siarki poprzez wybór najlepszej strategii inwestowania w technologie odsiarczania spalin w wybranym regionie. Strategia wyboru jest oparta na minimalizacji wskaźnika kosztów środowiskowych, przy ograniczeniach na całkowite, roczne koszty redukcji emisji, będące sumą kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych instalowanych technologii odsiarczania. Zaproponowano algorytm alokacji środków oraz optymalnego wyboru technologii odsiarczania spalin w poszczególnych zakładach oparto na metodzie programowania dynamicznego. Umożliwia on wybór odpowiedniej technologii dla każdego źródła emisji, przy równoczesnym uwzględnieniu ograniczeń kosztowych. Opracowano implementację komputerową algorytmu, którą testowano na zespole wybranych zakładów energetyki zawodowej w regionie Górnego Śląska.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:110566

Source:

RB-2008-14

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information