Object structure

Title:

Prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych w Warszawie z uwzględnieniem niepewności danych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/15/2011

Creator:

Holnicki, Piotr Władysław. Autor ; Nahorski, Zbigniew Tadeusz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

20 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20

Subject and Keywords:

Analiza niepewności ; Modelowanie zanieczyszczeń atmosferycznych

Abstract:

W pracy analizowany jest wpływ niepewności da­nych emisyjnych na prognozowane rozkłady średniorocznych wartości stężeń kilku podstawowych rodzajów zanieczyszczeń w aglomeracji warszawskiej. W celu okre­ślenia zakresu niepewności wyników zastosowano algorytm Monte Carlo, przy czym podstawowym narzędziem prognostycznym wykorzystanym w obliczeniach jest re­gionalny model CALP UFF. Praca prezentuje wybrane prognozy jakości powietrza dla obszaru Warszawy, uwzględniające niepewność danych emisyjnych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2011-15

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: