Object structure

Title:

Zastosowanie systemów informatycznych w analizie zagrożeń dla środowiska naturalnego

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/10/2012

Creator:

Holnicki, Piotr Władysław. Autor ; Nahorski, Zbigniew Tadeusz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

20 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20

Subject and Keywords:

Analiza niepewności ; Modelowanie zanieczyszczeń atmosferycznych ; Algorytm monte carlo ; Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie

Abstract:

W pracy przedstawiono prognozowane rozkłady podstawowych zanieczyszczeń atmosferycznych na obszarze aglomeracji warszawskiej oraz wpływ niepewności danych emisyjnych na zakres niepewności tych prognoz. W celu określenia poziomu niepewności wyników zastosowano algorytm Monte Carlo, przy czym podstawowym narzędziem prognostycznym wykorzystanym w obliczeniach jest regionalny model CALPUFF. Wyniki prezentowane w pracy dotyczą wybranych prognoz jakości powietrza dla obszaru Warszawy, obliczonych na podstawie rzeczywistych danych emisyjnych i meteorologicznych z roku 2005.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2012-10

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: