Object structure

Title:

Refleksje, uwagi z doświadczeń procesu organizowania klastrów

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/63/2006

Creator:

Machulik, Janusz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

[11] pages ; 21 cm ; Bibliography p. [11]

Subject and Keywords:

Klaster

Abstract:

W pracy przedstawiono elementy metodyki organizowania klastrów w kontekście zarządzania tym procesem, w którym istotną rolę spełnia kapitał społeczny. Sformułowano również podstawowe rekomendacje dla procesu organizowania klastrów przemysłowych, wynikające z doświadczeń, badań oraz studiów literaturowych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2006-63

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_114584_RB-2006-63_Refleksje,%20uwagi%20z%20do%C5%9Bwiadcze%C5%84%20procesu%20organizowania%20klastr%C3%B3w_content.pdf
×

Citation

Citation style: