Object structure

Title:

Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/35/2002

Creator:

Gadomski, Jan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

29 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 28-29

Subject and Keywords:

Sektor bankowy ; Opóźnienia o zmiennych rozkładach ; Model dynamiczny

Abstract:

W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne modelu sektora bankowego, w którym nacisk położono na opis związków pomiędzy strumieniem oszczędności, depozytami, popytem na kredyt, strumieniem udzielonego kredytu oraz stopą oprocentowania. Celem modelu jest badanie wpływu zmiany zachowania podmiotów (deponentów i kredytobiorców) na kształtowanie się równowagi systemu bankowego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Report

Source:

RB-2002-35

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_114378_RB-2002-35_Zarys%20modelu%20sektora%20bankowego%20w%20gospodarce%20zamkni%C4%99tej_content.pdf
×

Citation

Citation style: