Object structure

Title:

Metody aproksymacji L² liniowych modeli dynamicznych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/56/2003

Creator:

Krajewski, Wiesław (informatyka). Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

36 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 34-36

Subject and Keywords:

Modele dynamiczne ; Aproksymacja ; Approximation ; Norma l2 ; Dynamic models

Abstract:

Praca dotyczy optymalnej aproksymacji L2 modeli dynamicznych. Przedstawiono formalną postać zadania aproksymacji w normie L2 zależną od parametryzacji modeli. Podano warunki konieczne optymalności dla zadania aproksymacji L2, gdy modele dane są w postaci macierzy transmitancji. Opisano algorytm iteracyjnej interpolacji wyznaczania modelu uproszczonego i dokonano analizy jego zbieżności. Ponadto przedstawiono znane w literaturze algorytmy: gradientowy oraz optymalnej aproksymacji modeli danych w postaci równań stanu.Praca dotyczy optymalnej aproksymacji L2 modeli dynamicznych. Przedstawiono formalną postać zadania aproksymacji w normie L2 zależną od parametryzacji modeli. Podano warunki konieczne optymalności dla zadania aproksymacji L2, gdy modele dane są w postaci macierzy transmitancji. Opisano algorytm iteracyjnej interpolacji wyznaczania modelu uproszczonego i dokonano analizy jego zbieżności. Ponadto przedstawiono znane w literaturze algorytmy: gradientowy oraz optymalnej aproksymacji modeli danych w postaci równań stanu.Praca dotyczy optymalnej aproksymacji L2 modeli dynamicznych. Przedstawiono formalną postać zadania aproksymacji w normie L2 zależną od parametryzacji modeli. Podano warunki konieczne optymalności dla zadania aproksymacji L2, gdy modele dane są w postaci macierzy transmitancji. Opisano algorytm iteracyjnej interpolacji wyznaczania modelu uproszczonego i dokonano analizy jego zbieżności. Ponadto przedstawiono znane w literaturze algorytmy: gradientowy oraz optymalnej aproksymacji modeli danych w postaci równań stanu.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2003-56

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_114376_RB-2003-56_Metody aproksymacji L2 liniowych modeli dynamicznych_content.pdf
×

Citation

Citation style: