RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Informacja o modelach i komputerowych systemach wspomagania decyzji rozwojowych uwzględniających problemy regionalne i środowiskowe

Creator:

Uhrynowski, Zygmunt

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/66/2003

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20-21

Abstract:

W pracy omówiono w skrócie opracowane w IBS modele i systemy komputerowe mające służyć jako narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji przez decydentów odpowiedzialnych za rozwój kraju czy regionu. Prace dotyczyły początkowo modelowania zjawisk gospodarczych w skali kraju obejmujących najpierw głównie zagadnienia produkcji i konsumpcji energii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, a później wybranych gałęzi przemysłu, a następnie - całościowych i wyspecja­lizowanych modeli regionalnych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:99405

Source:

RB-2003-66

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information