RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, groby 2-92, 3-92, 5-92

Resource type:

Image

Name:

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, groby 2-92, 3-92, 5-92

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 301 A B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

A B

Site-locality-depth:

103,70-101,80 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu wewnątrz kolegiaty, groby

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny wschodni wykopu wewnątrz kolegiaty, groby 2-92, 3-92, 5-92; warstwy: 414 – żółto-szare sypkie piaski z węglami drzewnymi, 419 – cięcie wkopu grobu 3/92, 420 – wypełnisko wkopu grobu 3/92 – jasno-szare piaski, 426 – rumosz przykrywający fundament empory kolegiaty, 446 – żółto-szaro zielonkawa ziemia ilasta – wypełnisko rowu fundamentu ławy południowej kolegiaty 516, 447 – cięcie wkopu grobu 5/92, 448 – wypełnisko wkopu grobu 5/92 –szaro-brązowe piaski, 451-452 – wypełniska dołów posłupowych – piaskowiec z zaprawą, 469 – zarysy trumny grobu 5/92, 470 – wypełnisko trumny grobu 5/92 – brązowo-szara ziemia z węglami drzewnymi, 478 – żółto-zielonkawy piasek ilasty z orsztynem – bardzo spoisty, 479 – jasno-żółto- szare piaski drobnoziarniste, 480 – ciemno-popielate iły z węglami drzewnymi, 484 – szaro-brunatna ziemia z węglami drzewnymi, 485 – brunatna ziemia między grobami 2/92 i 5/92, 486 – ciemno-popielata ilasta ziemia z węglami drzewnymi, 487 – żółtordzawopopielate iły z kamieniami polnymi, 495 – fundament z piaskowca (stary fundament), 497 – poziome konstrukcje drewniane, 516 – południowa ława fundamentowa kolegiaty, 588 – szarobrązowe iły, 590 – cięcie wkopu rowu fundamentowego ławy południowej kolegiaty 516

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Bielawska, Katarzyna

Data:

1992 ; 22.-29.07.1992

Accession number:

TDR/1992/28

Chronology:

średniowiecze wczesne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information