Object structure
Name:

KZG, VI 501 BD, profil południowy wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 501 BD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

501

Site-locality-quarter:

BD

Site-locality-depth:

106,03-103,20 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny południowy wykopu; warstwy: 300 – nasyp z lat 1958-1965; 301 – pomarańczowa glina; 302 – brunatna próchnica; 303 – brązowa ziemia; 304 – szarobrązowa ziemia z węglami i wtrętami wapna; 305 – rumosz wapienny; 306 – rozniesione elementy wału; 309 – kamienie fundamentu absydy; 324 – jasnobrązowa ziemia z mała ilością węgli; 325 – brązowo-rdzawa ziemia; 326 – konstrukcje drewniane wału; 563 – żółty piasek z orsztynem; 570 – jasny piasek w absydzie; 571 – piasek szaro-rdzawy; 572 – szara ziemia- wypełnisko wkopu fundamentowego absydy; 573 – cięcie wkopu fundamentowego absydy; 591 – rdzawa ziemia pod fundamentem absydy w części wschodniej

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Frydryszak, Lidia

Data:

1992 ; 24.08.1992

Accession number:

TDR/1992/73

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; architektura kamienna ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: