Object structure
Name:

KZG, V 14 C, plan i profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

104,06-104,82 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan i profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20 (plan w 1:10); profil południowy wykopu i plan jamy posłupowej – warstwy: 1 – humus; 2 – szarobrunatna ziemia; 3 – szara zbita ziemia z polepą; 5 – skupisko kamieni; 6 – szarobrunatna ziemia z zaprawą wapienną; 7 – zaprawa wapienna; 9 – rozłożone wapienie; 11a – ślad po jamie posłupowej

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Rajczyk, Barbara

Data:

1983 ; 6.09.1983

Accession number:

TDR/1983/23

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: