Object structure
Name:

KZG, VI 402 C D, plan archeologiczny wykopu, grób 2/91

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 C D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

C D

Site-locality-depth:

104,25-103,73 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz kolegiaty, grób

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz kolegiaty (od północy) – warstwy: 362 – kamienie fundamentu absydy, 363 – kamienie łączone zaprawą (w narożniku), 364 – północna fundamentowa ława kamienna kolegiaty, 365 – wkop fundamentu kolegiaty, 365a – cięcie wkopu fundamentu 364, 366 – zasypisko po badaniach I.K. Dąbrowskich, 367 – brunatna ziemia z domieszką węgla drzewnego – wypełnisko wkopu fundamentowego pod mury absydy od strony N (367a), 368 – zbita gliniasta żółtawa warstwa, 369 – warstwa barwy brązowej z licznymi węglami drzewnymi, fragmentami polepy, 372 – zarysy trumny grobu 2/91, 373 – wypełnisko trumny grobu 2/91, 388 – zasypisko wkopu grobu eksplorowanego podczas badań I.K. Dąbrowskich, 388a – cięcie grobu eksplorowanego podczas badań I.K. Dąbrowskich

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1991 ; 13-17.07.1991

Accession number:

TDR/1991/10

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kolegiata ; fundamenty ; cmentarz ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: