Object structure
Name:

KZG, VI 301 A, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

104,34-101,63 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (południowy) wykopu – warstwy: 446 – żółta zielonkawo-szara ziemia ilasta, 486 – ciemnopopielata ilasta ziemia z węglami drzewnymi, 487 – żółta rdzawo-popielata ilasta ze średniej wielkości kamieniami polnymi, 495 – kamienie „starego” fundamentu kolegiaty, 496 – pionowe konstrukcje drewniane, 497 – poziome konstrukcje drewniane, 508 – paliki pod „młodszym” fundamentem (warstwa 517), 516 – kamienie ławy południowej kolegiaty, 517 – kamienie „młodszego” fundamentu, 588 – szarobrązowe iły

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Rosół, Małgorzata ; Wojnicka, Anna

Data:

1992 ; 28-30.07.1992

Accession number:

TDR/1992/40

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kolegiata ; fundamenty ; konstrukcje drewniane

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: