Object structure
Name:

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, grób 1/91

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

ok. 103,92-103,47 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz kolegiaty, grób

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz kolegiaty (od północy) – warstwy: 364 – północna fundamentowa ława kamienna kolegiaty, 392 – spoisty szarobrązowy piasek, 393 – cięcie wkopu grobu 1/91, 394 – wypełnisko wkopu grobu 1/91

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1991 ; 1-4.07.1991

Accession number:

TDR/1991/2

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kolegiata ; fundamenty ; cmentarz ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: