Object structure
Name:

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,65-103,13 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan wykopu – warstwy: 51 – piaski pylaste barwy szarobrązowej, charakter nasypowy, konsystencja mało-zwarta, znaczne domieszki organiczne, przemieszane ze spalenizną – fragmenty przepalonych konstrukcji – warstwa 50; oznaczenia: materiał ilasty, przepalony, materiał ilasty ciemniej barwy, ślady spalenizny, kawałki węgla drzewnego; 52, 58, 61, 62, 63 – plecionki; 55 – umocnienia, piasek ilasty gliniasty?, od żółtego do szarego, glina pomarańczowo-żółta, ił, kamienie; 56 – piasek ilasty szaro-brązowy; 60 – biało-żółty szarawy piasek drobnoziarnisty (wypełnisko pomiędzy plecionkami); 67 – fragmenty węgla drzewnego, okrzeski szarego piaskowca w szaro-żółto-zielonej szarej ziemi z dodatkiem próchnicy (wypełnisko jamy 68); 68 – cięcie jamy; 70 – biało-żółty zwarty, miejscami szarawy piasek drobnoziarnisty, ograniczony plecionką 62; 71 –żółty drobnoziarnisty piasek, ograniczony od zachodu plecionką 52, od wschodu 58, a od południa 61 (wewnątrz przestrzeni pomiędzy plecionkami – kamienie; 72 – kamienie i piasek żółty, drobnoziarnisty na południe od warstwy 60, ograniczony plecionką, od północy 61, od wschodu 63

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1990 ; 4, 5.07.1990

Accession number:

TDR/1990/2

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: