Object structure
Name:

KZG, VI 301 C D, profil archeologiczny W wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 301 C D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

C D

Site-locality-depth:

103,93-102,22 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (zachodni) wykopu – warstwy: 1 – zasypisko po badaniach 1958-1965, 3 – wypełnisko wkopu 4, 3d – wypełnisko jamy 4d, 4 – cięcie wkopu, 4d – cięcie jamy, 5 – drobnoziarniste jasne piaski z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowawe, warstwa wegetacyjna, 10 – szary, gliniasty piasek, warstwa nasypowa, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, spoiste w dolnej partii – plażowe, pylaste, 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”, 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”, 17 – wypełnisko wkopu fundamentowego, 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 59 – ciemne piaski pylaste, 164 – jasnoszare piaski pylaste, 346 – ciemne piaski ilaste – wypełnisko zagłębienia, 347 – konstrukcje drewniano-kamienne, 516 – południowa ława fundamentowa

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Marianna ; Nowińska, Sława

Data:

1985 ; 18-19.09.1985 ; 1986 ; 14.08.1986

Accession number:

TDR/1985/39

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kościół drewniany ; kolegiata ; konstrukcje drewniano-kamienne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: