Object structure

Name:

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,34-103,49 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu (warstwy 445 i 473 od strony SE); warstwy: 441 – ślad po słupie - cięcie; 442 – ślad po słupie - wypełnisko; 443 – ślad po słupie - cięcie; 444 – ślad po słupie - wypełnisko; 445 – żółtobrązowa ziemia rdzawo nakrapiana; 465 – warstwa ciemnobrązowa, ilasta, rdzawo nakrapiana; 473 – warstwa barwy jasnożółtej, lekko piaszczysta; 483 – warstwa kamieni na zewnątrz absydy; 362 – kamienie absydy; 364 – ława fundamentowa N

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Bielawska, Katarzyna

Data:

1992 ; 14-16. 07.1992

Accession number:

TDR/1992/10

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; absyda ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: