Object structure
Name:

KZG, V 4 A, profil archeologiczny S

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 4 A

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

4

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

103,00-104,79 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny – warstwy: 01 – ziemia orna; 02 – ziemia ciemnoszara z wkładkami żółtego piasku, glinki oraz luźno rozrzuconymi kamieniami; 03 – ciemnoszara ziemia- wypełnisko 06; 04 – silnie przepalone kamienie- wypełnisko 06; 05 – czarna ziemia- wypełnisko 06; 06 – cięcie jamy 1/65; 09 – warstwa brązowa i miejscami szara z węglami drzewnymi; 010 – spalone belki i luźno rozrzucone kamienie; 014 – przepalone drewno; 015 – szary ił; 016 – żółty piasek

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, I.

Data:

1965 ; 20.07.1965

Accession number:

TDR/1965/403

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: