Object structure
Name:

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

103,56-103,88 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil belki konstrukcyjnej kościoła

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:2; profil belki konstrukcyjnej kościoła drewnianego – warstwy: 8 – ziemia szarobrunatna, prawdopodobnie nora zwierzęca; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A”; 15 – ziemia gliniasta pomarańczowo-brązowa, ziemia przemieszana (wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”); 15b – ślad deski szalującej, brunatno-szara; 349 – warstwa silnie przemieszana, gliniasta z dodatkiem piasku żółto-szaro-brązowego; 354 – ziemia piaszczysta szarobrązowa; 356 – glina trzeciorzędowa wielobarwna; 357 – ziemia piaszczysta kulturowa szarobrunatna dołem orsztyny; 355 – cięcie; 351 – otoczka naokoło spalonego wnętrza; 352 – warstwa brunatna, bardzo zbita, przylegająca do drewna od spodu; 353 – cięcie; 358 – piaski z orsztynem; 359 – piasek jasnożółty bez śladów kulturowych

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1989 ; 14-16.08.1989

Accession number:

TDR/1989/18

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; kościół drewniany ; belka konstrukcyjna ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: