Object structure
Name:

KZG, VI 301 B D, profile archeologiczne S i W wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 301 B D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

B D

Site-locality-depth:

104,50-102,30 m n.p.m. ; 104,57-102,31 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profile archeologiczne wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profile archeologiczne (południowy i zachodni) wykopu – warstwy: 80 – cięcie wkopu fundamentu pod „schody empory” kolegiaty, 81 – fundament pod „schody empory”, 182 – dolna część fundamentu „empory” – drobne kamienie, 183 – górna część fundamentu „empory” – głazy, 427 – warstwa jasnożółtej zaprawy, 428 – szara ziemia, 429 – piasek drobnoziarnisty, 430 – szaro-brązowy piasek z węglami drzewnymi, 431 – warstwa brązowa z węglami drzewnymi, 434 – warstewki piasków jasnoszarych i szarych, 436 – warstwa gliny, kamienie średniej wielkości, 455 – szary piasek z okruchami węgla, 456 – piasek gliniasty, 512 – bruk kamienny w gliniastym piasku

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Filipowicz, Izabela

Data:

1992 ; 21.07.1992

Accession number:

TDR/1992/27

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; fundamenty ; kolegiata ; empora

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: