Object structure
Name:

KZG, VI 401 B, 402 A, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 401 B, 402 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401, 402

Site-locality-quarter:

401 BD, 501 B

Site-locality-depth:

104,03-103,32 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu; warstwy: 5 – jasne piaski drobnoziarniste ; 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” ; 15d – zbutwiała belka (odcinki dobrze zachowane) ; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” ; 118 – cięcie ; 119 – wypełnisko z kamieniami granitowymi rozrzuconymi w żółtym piasku pylastym ; 120 – cięcie ; 121 – wypełnisko (płat ziemi próchnicznej, prawie czarnej, piaski pylaste) ; 122 – cięcie słupa ; 123 – wypełnisko jamy posłupowej (jasnoszary piasek pylasty) ; 124 – cięcie ; 125 – wypełnisko jamy posłupowej (utwór piaszczysto-pylasty) ; 126 – cięcie ; 127 – wypełnisko (piaski pylaste, jasne, szare, prawie siwe) ; 128 – wypełnisko posłupowe („biel”) ; 129 – cięcie pionowo stojącego słupa (kora?) ; 130 – wypełnisko jamy wokół słupa barwy brunatnoszarej ; 131 – cięcie jamy wokół słupa ; 132 – wypełnisko słupa (w dolnej części brązowe z okruchami węgla drzewnego ; 133 – cięcie jamy (kora spalonego słupa?) ; 134 – zasypisko piaszczysto-pylaste, sypkie, brązowe ; 135 – cięcie (zarys słupa) ; 136 – boczne „odgałęzienie” deski (15d) ; 137 – jasny piasek ; 138 – cięcie ; 138a – obrys zapewne okrągłego słupa ; 139 – wypełnisko piaszczysto-pylaste, sypkie z domieszką pokruszonej zaprawy ; 140 – cięcie ; 141 – wypełnisko (słup prawdopodobnie wbity w ścianę, barwa ciemnoszara z okruchami węgla na obwodzie ; 142 – cięcie ; 143 – wypełnisko ciemnoszare z plamami spalenizny ; 348 – zwalisko ściany południowej „prezbiterium” ; 349 – brązowożółta ziemia miedzy deską (15b) a kamieniami ławy E część S (333); k – kretowiny; fragment brązu, ceramika, gwóźdź żelazny; najwyższy poziom zarysów fundamentu kościoła „A”

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1987 ; 30.08-1.09.1987

Accession number:

TDR/1987/17

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; prezbiterium ; kościół „A” ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: