Object structure
Name:

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 20 B D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

20

Site-locality-quarter:

B D

Site-locality-depth:

ok. 104,10-103,80 m n.p.m. (150-182 od powierzchni ziemi)

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, cmentarz - groby

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – groby– warstwy: 09 – warstwa cmentarzyskowa, z dolną częścią wkopów grobowych, 069 – wypełnisko + pochówek – szkielet 4/58, 079 – cięcie grobu, 070 – czaszka 5/58 – wypełnisko, 080 – cięcie jamy grobowej, 071 – szkielet 6/58 – wypełnisko, 081 – cięcie jamy grobowej, 072 – szkielet 7/58 – wypełnisko, 082 – cięcie jamy grobowej, 073 – szkielet 8/58 – wypełnisko, 083 – cięcie jamy grobowej, 074 – szkielet 9/58 – wypełnisko, 084 – cięcie jamy grobowej, 075 – szkielet 10/58 – wypełnisko, 085 – cięcie jamy grobowej, 076 – fragment szkieletu 11/58 – wypełnisko, 086 – cięcie jamy grobowej, 077 – kości dziecka 12/58 (w nogach szkieletu 4/58), 087 – cięcie (?) jamy grobowej

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dyląg, G.

Data:

1958 ; 28.06.1958

Accession number:

TDR/1958/18

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; cmentarz przykościelny ; groby

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: