RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dyspozycje majątkowe Izabeli z Poniatowskich Branickiej na wypadek śmierci

Creator:

Łopatecki, Karol ; Kupczewska, Marta

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartczakowa Aldona, Kwiatkowska Irena. 1974. Pałac Branickich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Черкаска Н. 2005. Документи Браницьких герба „Гриф” з Вишнівця у „магнатських” фондах ЦДІАК України. Архіви України 257 (4), 117-131.
Dobroński Adam Czesław, Lechowski Andrzej. 2008. Izabela Branicka w 200-lecie śmierci, Białystok: Muzeum Podlaskie.
Kowecka Elżbieta. 1991. Dwór „Najrządniejszego w Polszcze magnata”. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Kubicki T. 2007. Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I. Okres do połowy XIX wieku. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 10, 183-193.
Kuklo Cezary (ed.). 2014. Izabela z Poniatowskich Branicka. Życie i działalność publiczna, Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku.
Kulesza-Woroniecka Iwona. 2014. Dwór Izabeli Branickiej w Białymstoku 1771-1808. In: Cezary Kuklo (ed.), Izabela z Poniatowskich Branicka. Życie i działalność publiczna. Białystok: Prymat, 87-116.
Kulesza-Woroniecka Iwona. 2014. Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku. In: Katarzyna Dormus, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka (ed.), Komisja Edukacji Narodowej: kontekst historyczno-pedagogiczny. Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 241-250.
Kupczewska Marta, Łopatecki Karol. 2016. Testament Izabeli z Poniatowskich Branickiej (3 XI 1805). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64 (1), 103-119.
Łopatecki Karol. 2015. Sprzedaż dóbr białostockich przez spadkobierców Jana Klemensa Branickiego, Studia Podlaskie 23, (w druku).
Łopatecki Karol. 2015. O potrzebie reform ustroju i prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle pierwszej polskiej powieści fantastyczno-naukowej z 1785 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1), 169-189.
Łopatecki Karol. 2016. O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9 (1), 39-66.
Łopatecki Karol, Walczak Wojciech. 2015. The History of Branicki Palace until 1809. The influence of „Versailles of Podlasie” on the Development of Białystok, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
Łopatecki Karol, Walczak Wojciech (red.). 2015. Pałac Branickich w Białymstoku. 2 Lata 1802-1809. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
Moniuszko Adam. 2014. Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały? Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 451-475.
Moniuszko Adam, Rosner Anna. 2014. Historia polubownego rozwiązywania sporów na ziemiach polskich. Zarys problematyki. In: E. Gmurzyńska, R. Morek (ed.), Mediacje: teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer, 53-78.
Nieciecki Jan. 2001. Testament Jana Klemensa Branickiego. In: H. Majecki (ed.), Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku 5. Białystok: Prymat, 7-27.
Nowacki Tadeusz (ed.). 1957. Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten: testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Sztachelska-Kokoczka Alina. 2006. Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, Białystok: Prymat.
Szymańska Izabela, Średzińska Anna. 2011. Pałac Branickich: historia i wnętrza, Białystok: Wydawnictwo BUK.
Szwagrzyk Józef Andrzej. 1990. Pieniądz na ziemiach polskich: X-XX w., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Trynkowski Jan. 2002. Gimnazjum. Z dziejów Gimnazjum Białostockiego (1777) 1802-1915, Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne.
Tyszkiewicz Eustachy (ed.). 1878. Króla Stanisława Augusta ostatni pobyt w Grodnie. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego.
Wąsicki Jan. 1964. Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku: departament Białostocki. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Wereszycka Helena. 1976. Mniszchowa z Zamoyskich 1. v. Potocka Urszula. Polski Słownik Biograficzny 21, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 457-458.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

4

Start page:

485

End page:

493

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62891 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information