Object

Title: Nieco o łacinie i o nazwach geograficznych w polskim piśmiennictwie archeologicznym

Creator:

Malinowski, Tadeusz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 62 (2017) ; Few remarks on Latin and on geographic names in Polish archaeological writings

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Abstract:

The Author points to the more and more common phenomenon of false spelling of Latin terminology in Polish studies of anthropological materials unearthed during archaeological excavations, as well as to the false spelling of some names. He also finds it improper to give Polish geographical names in foreign language texts published in Poland

References:

Bobrowski F. 1822, Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski, Wilno ; Bokiej E. M. 2013, Ludność kultury przeworskiej, [w:] Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, M. Cieślak-Kopyt, I. Miraś red., Radom-Pękowice, s. 130–132 ; Bulas K., Thomas L. L., Whitfield F. J. 1962, The Kościuszko Foundation Dictionary, 2, Polish-English, The Hague ; Bulas K., Whitfield F. J. 1961, The Kościuszko Foundation Dictionary, 1, English-Polish, The Hague ; Chochorowski J. 2004, Słowo wstępne – Introduction – Vstupitelnoje slovo – Vorwort, [w:] Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, J. Chochorowski red., Kraków, s. 9–16 ; Chochorowski J. red. 2007, Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków ; Chodera J., Kubica S. 1966, Podręczny słownik niemiecko-polski, Warszawa ; Fudziński M., Rożnowski F. 1997, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gm. Chmielno, Gdańsk ; Fudziński P., Cymek L. 2005, Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, pow. Puck, Gdańsk ; Hoffmann M. J. 2013, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn ; Hyperborea 2015, Hyperborea, 2, Poznań ; Jaszewska A., Michalak A. red. 2011, Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Zielona Góra ; Jażdżewski K. red. 1968, Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Jougan A. 1958, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III, Poznań–Warszawa–Lublin ; Jougan A. 1992, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. IV, Warszawa ; Kaczmarek M. 2015, Dolice. Cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim, Poznań ; Kalina P. 1952, Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, 1–2, Kraków ; Kolenda J., Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L. red. 2013, Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, Wrocław ; Kozak-Zychman W. 2013, Ludność kultury pomorskiej, [w:] Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, M. Cieślak-Kopyt, I. Miraś red., Radom-Pękowice, s. 122–130 ; Kóčka W. red. 1963, Munera archaeologica Iosepho Kostrzewski quinquagesimum annum optimarum artium studiis deditum peragenti ab amicis collegis discipulis oblata, Poznań ; Krasnowolski A. 1920, Gramatyka łacińska szkolna, I, wyd. V, Warszawa ; Kumaniecki K. 1957, Słownik łacińsko-polski, Warszawa ; Makowiecki D. 2003, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań ; Malinowski A., Malinowski T. 1990, Zdjęcie antropologiczne ludności kultury pomorskiej w Wielkopolsce, Poznań ; Malinowski M. 2014, Do artykułu Tadeusza Malinowskiego (2014), O niektórych wyrażeniach..., komentarz filologiczny, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 291–295 ; Malinowski T. 2014, O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 285–291 ; Plezia M. red. 1969, Słownik łacińsko-polski, 3, Warszawa ; Rożnowski F., Cymek L. 2015, Analizy antropologiczne szczątków kostnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2015), [w:] Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 1, J. Andrzejowski red., Lębork–Warszawa, s. 69–137 ; Taras H., Zakościelna A. red. 2009, Hereditas praeferiti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin ; Tokarski J. red. 1978, Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa ; Winniczuk L. red. 1995, Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

62

Start page:

155

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66207 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information