RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polskie poradniki gospodarstwa domowego z drugiej połowy XIX i początku XX wieku o służących : między wzorcem a realiami = Polish how-to books for servants in the second half of the 19th c. and early 20th c. : between a model and the realities

Creator:

Opioła-Cegiełka, Monika (1977– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Hoff J. 2005. Wzorce i poradniki dobrego gospodarowania adresowane do elit społecznych oraz mieszczan i chłopów w XIX wieku . In. J.Tazbir and A.K.Banach (eds.) Rozrzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości . Kraków, 108.
Kopczyński M. 2000. Służba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV-XX wieku . In A. Żarnowska and A. Szwarc (eds.). Kobieta i praca: wiek XIX i XX. Warszawa, 53-59.
Nawrot-Borowska M. 2012. Postulowana i rzeczywista rola mamek i nianiek w opiece nad dzieckiem w rodzinach polskich w latach 1850-1914. In E.Kula and M.Pękowska (eds.) Virginibus puerisque. Kielce , 267-285
Poniat R. 2014. Służba domowa w miastach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa.
Stawiak-Ososińska M. 2009. Ponętna, uległa, akuratna …Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków.
Szymczak - Hoff J. 1982. Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (studium źródłoznawcze). Rzeszów.
Żarnowska A. 1995. Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.) . In A.Żarnowska and A.Szwarc (eds.) Warszawa, 116.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

587

End page:

594

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55019 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information