Object

Title: Wybory Prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast = Polish presidential election in 2010: A study of the power of voters in big and medium-sized towns

Creator:

Matykowski, Roman ; Kulczyńska, Katarzyna

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Anduiza-Perea E., 1999, Individuos o sistemas? Las razones de la abstencion en Europa Occidental, Centro de Investigaciones Sociologicas, Madrid. ; 2. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa. ; 3. Chojnicki Z, 1998, Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne, [w:] B. Gruchman, J.J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11–48. ; 4. Chojnicki Z., Czyż T., 1978, Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej, [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, Oddział PAN w Poznaniu, Seria Geografia, t. II, PWN, Warszawa-Poznań, s. 7–19. ; 5. Cześnik M., 2007, Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 6. Dogan M., 1967, Political cleavage and social stratification in France and Italy, [w:] S.M. Lipset, S. Rokkan (red.), Party Systems and Voter Alignments, The Free Press, New York, s. 129–195. ; 7. Florczyk A., Najdowski T, Żukowski T., 1989, Nowa geografia polityczna Polski, Tygodnik Solidarność, 6 (43), 6 lipca. ; 8. Heffner K., 2008, Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_ polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008-2033/Documents/Heffner.pdf, strona Ministerstwa RozwojuRegionalnego (2 IX 2010). ; 9. Kowalski M., 2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11–48. ; 10. Krzemiński P., 2009, Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 259–281. ; 11. Matykowski R., 2007, Zróżnicowanie regionalne wyników wyborów do Sejmu w Polsce w latach 1991-2005, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, t. II, Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 185–191. ; 12. Matykowski R., 2010, The electorate in Poland’s large and medium-sized cities and towns and its influence on the results of the 2007 Parliamentary Elections, Bulletin of Geography, Socioeconomic Series, 13, s. 103–111. ; 13. Matykowski R., Tobolska A., Konecka B., 1995, Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji, [w:] „Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze”. VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 83–92. ; 14. Parysek J., Adamczak Z., Grobelny R., 1991, Geografia polskich wyborów prezydenckich 1990 r., Przegląd Geograficzny, 63, 3–4, s. 245–270. ; 15. Rogacki H., 1988, Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce, UAM w Poznaniu, Seria Geografia, 41, Poznań. ; 16. Śleszyński P., 2007a, Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej, Czasopismo Geograficzne, 78, 1-2, s. 61–82. ; 17. Śleszyński P., 2007b, Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 115–132. ; 18. Węcławowicz G., 1993, Géographie électorale en Pologne, Mappemonde, 2, s. 6–8. ; 19. Węcławowicz G., 1995, The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale, Conference Papers, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, 24, Warszawa, s. 59–69. ; 20. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 23 (56), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa. ; 21. Zarycki T., 2001, Rediscovery of environmental influences on political map. The case of Polish electoral geography, [w:] M. Antonich, V. Kolossov, M. P. Pagnini (red.), On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie. Europe Between Political Geography and Geopolitics, Memorie della Societa Geografia Italiana, 63, s. 673–686. ; 22. Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice. ; 23. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm (Państwowa Komisja Wyborcza – Wyniki wyborów Prezydenta 2010; 22 czerwca do 10 lipca 2010 roku). ; 24. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=38p_grup=78_pgru-=13368p-dane=0 (Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych – Ludność; 21 czerwca – 1 lipca 2010 roku). ; 25. Rocznik Demograficzny GUS, 2008, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

593

End page:

617

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:982 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

This page uses 'cookies'. More information