Object structure

Title:

Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy = Polish precursors of the idea of Europe's political unification

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Europe ; 18th-19th century ; politicial unification ; Polish unification concepts

References:

1. Bokajło W., 1998, Historyczne tło polskiego federalizmu, [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 2. Borzym A., Sadowski J., 2007, Polscy ojcowie Europy, Wydawnictwo TRIO, Warszawa. ; 3. Brock P., 1967, A Pacyfist in Wartime: Wojciech Bogumił Jastrzębowski, The Polish Review, 12, 2, New York, s. 68–77. ; 4. Buszczyński S., 1896, Upadek Europy, T. VIII, Drukarnia Związkowa, Kraków. ; 5. Czartoryski A.J., 1986, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa. ; 6. Czartoryski A.J., 1992, Polityką kieruje nie tylko interes ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa. ; 7. Daszyk K.K., 2001, Strażnik romantycznej tradycji Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków. ; 8. Davies N., 1999, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków. ; 9. Duchiński F., 1859, 1861, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy, W drukarni i litografii Renon i Maulde, t. I, II, III, Paryż. ; 10. Dymek B., 2003, Wizja przymierza między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa. ; 11. Dziewanowski M.K., 1998, Książę wielkich nadziei, Biografia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Atlas, Wrocław. ; 12. Feldman J., 1948, Stanisław Leszczyński, Książnica Atlas, Wrocław-Warszawa. ; 13. Feldman W., 1913, Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu), t. I, Spółka nakładowa Książka, Kraków. ; 14. Gawecki B.J., 1958, Wroński i o Wrońskim. Katalog prac filozoficznych Hoene-Wrońskiego oraz literatury dotyczącej jego osoby i filozofii, PWN, Warszawa. ; 15. Gordaszewski Z.E., 1848, Fédération générale des états libres, A la librairie nationale de J Bry, Paris. Przedruk w: Polskie wizje Europy..., 2004, red. K. Ruchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 70–75. ; 16. Grygajtis K., 2001, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa. ; 17. Handelsman M., 1948–1949, Adam Czartoryski, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, T. I, II, Warszawa. ; 18. Iwaszkiewicz J., 1937, Nieznany polski projekt wiecznego pokoju, Polityka Narodów, 9, 4, Warszawa. ; 19. Kłoczowski J., 2003, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. ; 20. Kubicka-Czekaj B., 1994, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831 r., Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, Częstochowa. ; 21. Kukiel M., 1993, Książę Adam, Wydawnictwo PAVO, Warszawa. ; 22. Kukiel M., 2008, Czartoryski a jedność Europy 1770–1861, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin. ; 23. Lechicka J., 1951, Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism, Towarzystwo Naukowe, Toruń. ; 24. Lubieniecki S., 1971, Historia reformationis polonicae, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, 9, red. H. Barycz, PWN, Warszawa. ; 25. Marczak T., 2004, Stefan Buszczyński i jego wizja Europy, [w:] S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s. 513–524. ; 26. Marszałek A., 1996, Z historii europejskiej integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 27. Marszałek A., 2000, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź. ; 28. Marszałek A., 2005, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 29. Michałowski S., 1999/2000, Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 54/55, Sectio F, s. 75–86, Lublin. ; 30. Nowak A., 2004, Europa narodów – wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, [w:] A. Nowak (red.), Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Środkowej, Wydawnictwo Arcana, Kraków, s. 167–195. ; 31. O jedność Europy. Antologia polskiej 20-wiecznej myśli europejskiej, 2007, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa. ; 32. Polska myśl polityczna XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, 1999, wybór: J. Juchnowski, W. Kalicki, J. Tomaszewski; red. U. Gączkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 33. Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, 2004, Wyboru dokonał P.O. Loew, red. K. Ruchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 34. Skowronek J., 1994, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa. ; 35. Skrzetuski J.K., 1772–1775, Projekt czyli ułożenie nieprzerwanego w Europie pokoju, [w:] Historia polityczna dla szlachetnej młodzi, cz. I i II, Druk J.K.M. Rzeczypospolitej, Scholarum Piarum, Warszawa. ; 36. Staszic S., 1954, Pisma filozoficzne i społeczne, t. I, II, PWN, Warszawa. ; 37. Staszic S., 1959, Ród ludzki, t. I, II, III, PWN, Warszawa. ; 38. Tazbir J., 1961, Stanisław Lubieniecki, Przywódca ariańskiej emigracji, PWN, Warszawa. ; 39. Tazbir J., 2003, Stando Lubientius moria. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Wydawnictwo Iskry, Warszawa. ; 40. Wierzbicki A., 2009, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa. ; 41. Życki J., 1932, Polskie tradycje pokojowe, [w:] Memoriał króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego, Wydawnictwo Artystyczne, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

509

End page:

529

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: