Object

Title: Polsko-rosyjskie sądy pograniczne po pierwszym rozbiorze – wybrane problemy funkcjonowania

Creator:

Zielińska, Ewa (1970- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Subtitle:

Polish-Russian Border Courts after the First Partition of Poland – Selected Problems of Their Functioning ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

s. 59-73 ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstract:

W artykule omówiono problemy w funkcjonowaniu polsko-rosyjskich sądów pogranicznych dla województw kijowskiego i bracławskiego w latach siedemdziesiątych XVIII w., których źródeł należy upatrywać w dążeniu Rosji do wykorzystania surowcowego i demograficznego potencjału wspomnianych województw przy zagospodarowywaniu ziem zdobytych kosztem Turcji.

References:

Zielińska E., Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1778–1780, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 339–368.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

59

End page:

73

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84204 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.03

Source:

IH PAN, sygn. A.453/54/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information