RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII – XVIII wieku (cz. 1), wstęp i opracowanie Jacek Pielas, wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, ss. 202 : [recenzja]

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information