RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O pewnym odkryciu archiwalnym : ostatnie lata życia Prof. Józefa Kostrzewskiego w jego własnej relacji = An archival discovery : the last years of the life of Prof. Józef Kostrzewski in his own relation

Creator:

Prinke, Andrzej

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 57 (2009)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

An interesting relation on the last years of Prof. Józef Kostrzewski - a prominent Polish archaeologist, co-founder of the Poznań University and explorer of the famous Early Iron Age fortified settlement at Biskupin - has been discovered recently at the Archives of Polish Academy of Sciences, Poznań Branch. Its author - Professor's only daugther Maria Kostrzewska-Orlewicz, plentifully quotes her father's correspondence from 1953-1969

References:

Clark J.G.D., 1957, Europa przedhistoryczna. Podstawy gospodarcze, Warszawa
Jasnosz S., 1964 Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 1963 r., „Fontes Archaeo- logici Posnanienses", t. 15, 230n
Kostrzewska-Orlewiczowa M., 1970 Wspomnienie o Ojcu, „Tygodnik Powszechny", roczn. 24, nr 38 (1130) z dn. 20.9.1970
Kostrzewski J., 1949, Pradzieje Polski, Poznań
Kostrzewski J., 1955, Wielkopolska w pradziejach, wyd. III, Biblioteka Archeologiczna, t. 7, Poznań
Kostrzewski J., 1998, Kultura łużycka na Pomorzu, Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 3, Poznań
Kostrzewski J., 1961, Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (od połowy II tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza), Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 4, z. 3, Poznań
Kostrzewski J., 1962, Kultura prapolska, wyd. 3, Warszawa
Kostrzewski J., 1962, O pochodzeniu ozdób srebrnych z polskich skarbów wczesnośredniowiecznych, „Slavia Antiqua", roczn. 9, 139-211
Kostrzewski J., 1966, Pradzieje Pomorza, Wrocław
Kostrzewski J., 1969, Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje oraz kulturę materialną i duchową w Polsce średniowiecznej, (w:) Marian Rechowicz i in. (red.), Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, cz. 3 - Kościół w ramach społeczeństwa, Lublin, 97-107
Kostrzewski J., 1970, Pradzieje Śląska, Wrocław
Kostrzewski J., 1970, Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław-Warszawa- Kraków
Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K., 1965, Pradzieje Polski, Wrocław
Kowiańska-Piaszykowa M., 1967, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 1966 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 18, 95-101
Krajewska H., Kulecka A. (red.), 1999, Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, Warszawa

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

57

Start page:

23

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60361 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information