RCIN and OZwRCIN projects

Object

Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnictwo Poznańskie
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnictwo Poznańskie

Creator:

Górski, Jacek

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 63 (2011)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Blajer W. 1987. Problematyka zróżnicowania terytorialnego kultury trzcinieckiej (uwagi dyskusyjne). In Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków, 19-33
Burszta W. J. 1998. Antropologia kultury. Poznań
Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu, Poznań
Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław
Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok
Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa
Gardawski A. 1959. Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, Materiały Starożytne 5, 7-189
Górski J. 2005. (rev.) Jan Dąbrowski, Ältere Bronzezeit In Polen (Starsza epoka brązu w Polsce). Sprawozdania Archeologiczne 57, 669-686
Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków
Górski J. 2008. Pochówki zwierząt i depozyty zwierzęce w kulturze trzcinieckiej (wstęp do problematyki). W J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.), Na po graniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 105-114
Górski J. and Kadrow S. 2001. Die frühe und ältere Bronzezeit in Kleipolen im Lichte der Radiokarbondatierungen (mit einigen Bemerkungen zu ausgewählten Fundstellen in der Ukraine). In J. Czbreszuk and J. Műller (eds.), Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v. Chr. Poznań-Bamberg, Rahden/Westf., 131-176
Górski J., Lysenko S. and Makarowicz P. 2003. Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle between the Vistula and Dnieper Basins. In A. Kośko and V. Klochko (eds.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures Between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC (= Baltic-Pontic Studies 12), Poznań, 253-306
Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodacze ludności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) (= Archaeologia Bimaris 3). Poznań, 191-213
Górski J., Makarowicz P. and Wawrusiewicz A. 2011. Osady i cmentarzyska trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, pow. łowicki, woj. łódzkie, stan. 1. Łódź
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław
Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-16000 BC). Poznań
Makarowicz P. 2008. (rev.) Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej [Chronology of the Trzciniec culture on loessen of the Nida Basin] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Sprawozdania Archeologiczne 60, 451-474
Manasterski D. 2009. Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno. Warszawa
Mycielska R. and Wałowy A. 1964. Materiały z badań ratowniczych w Miechowie w 1958 i 1960 r., Materiały Archeologiczne 5, 119-127
Przybyła M. M. 2010. Kilka uwag na temat możliwości produkcji soli przez ludność kultury trzcinieckiej w zachodniej Małopolsce. In S. Czopek and S. Kadrow (ed.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów, 339-420
Rachwaniec A. 1985. Materiały archeologiczne ze starszego okresu epoki brązu oraz kultury łużyckiej z rejonu Kopca Wandy w Nowej Hucie Mogile. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 9, 89-191
Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

63

Start page:

407

End page:

430

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54793 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information